Gå till innehåll

Attefallshus

De allra flesta svenskar känner till vad en friggebod är, hur den ser ut och vilka regler som gäller vid uppförandet av en sådan byggnad. Däremot är det nog färre personer som är bekanta med attefallshus och kan redogöra för vad som gäller för dessa.

Ett tillbyggnadshus

Ett attefallshus är precis som friggebodarna ett tillbyggnadshus som får uppföras på en tomt där det redan finns en bostad för en eller högst två familjer - och detta utan att behöva begära och beviljas ett bygglov. Dessa regler gäller sedan år 2014 och husen som innefattas av regelverket är uppkallade efter den dåvarande bostadsministern vars efternamn var Attefall. Det är dock mycket viktigt att komma ihåg att dessa regler endast gäller tomter där det redan finns bebyggelse, man kan inte uppföra ett attefallshus på en obebyggd tomt.

Totalt sett kan ett attefallshus täcka en yta av 25 m2 och ha en höjd till nocken som sträcker sig upp till högst 4 meter. Mer korrekt uttryckt kan man säga att attefallshusen högst får uppta en yta på 25 m2 på en tomt, det spelar dock ingen roll hur många hus som delar på denna yta eller hur kvadratmetrarna är fördelade mellan dessa hus.