Gå till innehåll

Värderingar

Trovärdighet

- Integritet
Vi säger vad vi gör och vi gör vad vi säger. Därför levererar vi det som har överenskommits på det sätt som har överenskommits.

- Kvalitet
Vi ser till såväl detaljer som helhet. Vi kompromissar inte på vår höga standard genom att gå med på förslag till lösningar som äventyrar säkerheten.

- Ärlighet
Om vi oväntat upptäcker ett fel meddelar vi dig som kund självklart snarast och kommer samtidigt med förslag på lösning.

- Stabilitet
Vi väljer stadig tillväxt framför riskfyllt företagande.Företagets rating är idag AA, vilket är den högsta nivån för ett aktiebolag under tio års ålder.

Betjänande

- Kundfokus
Vi vill att du som kund ska lyckas. Ser vi att ditt projekt inte har potential att bli lönsamt för dig, talar vi om det innan vi påbörjar arbetet och låter dig avgöra fortsättningen. Vi underhåller en kontinuerlig kontakt och erbjuder flexibla lösningar i uppdraget vid behov.

- Ledarskap
Vi väljer ett betjänande ledarskap, där målet först och främst är att med hjälp av vår erfarenhet och gedigna kunskap möta dina behov som kund.

- Ansvar
Vi tar ansvar gentemot dig som kund genom att se till att leverera i tid. Vi tar ansvar gentemot vår personal genom att erbjuda en funktionell och stimulerande arbetsmiljö, hälso- och friskvårdsbidrag och utvecklingsmöjligheter. Vi tar ansvar gentemot vår omvärld genom att till exempel ekonomiskt stödja flera hjälporganisationer. Vi vill även bygga samhället genom vårt företagande.

Utveckling

- Kreativitet
Vi uppmuntrar nya idéer och tankesätt och vi välkomnar lösningar som går utanför ramarna när så behövs.

- Utvärdering
Genom återkoppling och uppföljning förbättrar vi kontinuerligt våra arbetsrutiner och vårt handlingssätt. Vi följer utvecklingen av innovationer och metoder inom branschen genom att bland annat delta i fortbildningar.

- Utmaning
Vi vill utmana våra anställda och våra kunder att både definiera och uppnå sina egna mål. Vi stimulerar våra anställda att utveckla sig själva genom att tänka som företagare.