Gå till innehåll

Anlita besiktningsman efter husbygge

En stor del av vår livskvalitet kan härledas till det sätt vi bor på. Bostaden och vår hemmamiljö har därför blivit allt viktigare och utgör en viktig beståndsdel i våra liv. Allt fler väljer därför att bygga sitt eget hus. På så sätt kan man se till att man får en bostad som motsvarar kraven och har alla de bekvämligheter och detaljer som man absolut vill ha.

Inspektera bygget

Att bygga ett hus är ett stort åtagande och det medför även stora kostnader. På grund av dessa faktorer är det av största vikt att man genomför husbygget enligt konstens alla regler och ser till att ha alla tillstånd i ordning, följa lagar och bygglov och se till att bygget lever upp till de krav som ställs. Som husbyggare kan det därför vara en god idé att anlita en utomstående besiktningsman som inspekterar det färdiga bygget och bekräftar att allt utförts på rätt sätt och att alla regler efterföljts.

Kontakta besiktningsmannen

För att hitta rätt besiktningsman kan man följa några enkla riktlinjer. Det allra viktigaste är givetvis att besiktningsmannen är helt opartisk och inte har något eget intresse i resultatet av besiktningen eller har några relationer till den part som beställt besiktningen. Så länge dessa krav uppfylls kan man välja ganska fritt bland de besiktningsmän som finns att tillgå.

Ett annat tips är att alltid ta en närmare titt på de referenser som besiktningsmännen har. Referenser säger alltid mer än ett CV och det är oftast där man kan hitta de mest sanningsenliga utlåtandena. Tveka därför inte att kontakta tidigare kunder till de besiktningsmän ni överväger att anlita för att ta del av deras åsikter och erfarenheter. Detta är en ovärderlig kunskap som man absolut inte ska bortse från.